روند ثبت نام و خرید در سایت چگونه است؟

وبسایت فروش آنلاین نقشه 1/2000 آرمان سنجش بسیار کاربر پسند بوده و دارای مراحل ثبت نام و خرید بسیار ساده ای است که این مراحل در راهنمای تصویری خرید و دانلود نقشه به تفصیل توضیح داده شده اند.