اهداف آرمان سنجش از ارائه این خدمات چیست؟

پاسخ: سهولت دسترسی به اطلاعات نقشه خصوصاً در قالب فایل از جمله مزایای خدمات ارائه شده است.
فایل نقشه های 1/2000 با فرمت اتوکد در زمینه های مختلف مورد نیاز مهندسین، کارشناسان رسمی، شرکت های مهندسین مشاور و ... میباشد. تهیه نقشه از طریق این سامانه  علاوه بر سهولت و سرعت دسترسی، امکان رویت موقعیت هر کدام از آدرس فیلد های نقشه را میسر میسازد.